IX Konferencja
Polska Pediatria - w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju

KONFERENCJA PRZEŁOŻONA NA 2021

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że już po raz dziewiąty spotkamy się w Lublinie na Konferencji z cyklu „Polska pediatria - w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju”.Duże zainteresowanie oraz liczne uczestnictwo motywują mnie do organizacji kolejnych spotkań.

W ciągu ostatnich lat omówiliśmy już wiele tematów z różnych dziedzin, ale duży postęp w diagnostyce oraz zmieniające się zalecenia i rekomendacje wymagają uaktualniania. Pragnę nadmienić, że w miarę możliwości wiele omawianych tematów uwzględnia Państwa propozycje. Uważam, że te coroczne spotkania służą nie tylko pogłębianiu wiedzy oraz wymianie poglądów, ale także integracji naszego środowiska.

Zachęcam do udziału wszystkich, ale szczególnie młodych lekarzy, którzy rozpoczynają swoją karie-rę zawodową lub są w trakcie specjalizacji.

Mam nadzieję, że i tym razem ten różnorodny program naukowy, obejmujący wiele dziedzin pediatrii i skupiający uznanych Wykładowców pozwoli uzyskać dużo interesujących informacji i będzie inspiracją do dyskusji i wymiany poglądów.

Życzę wszystkim wielu wrażeń naukowych w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Wyrażam nadzieję, że Konferencja ta stanie się źródłem satysfakcji i pozostanie w pamięci Uczestników nie tylko z powodu tematyki obrad, ale również ze względu na jej rolę integracyjną.

Serdecznie zapraszam do udziału w IX Konferencji z cyklu „Polska pediatria - w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju”.

Do zobaczenia w Lublinie!

Kierownik Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

TERMIN
KONFERENCJI

KONFERENCJA PRZEŁOŻONA NA 2021

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Victoria***

Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin

Image

ZGŁOSZENIE
UCZESTNICTWA*

LISTOWNIE
Agora,
ul. Błażeja 10L/6
61-608 Poznań

ONLINE
za pomocą formularza na stronie

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

120,00 zł
- zgłoszenie do 30 września 2020r.
150,00 zł - zgłoszenie od 1 października 2020r.
200,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

80,00 zł - Pielęgniarka, student

UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Pediatria Lublin”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 11 punktów edukacyjnych przyznanychprzez Okręgową Izbę Lekarską.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2