IX Konferencja
Polska Pediatria - w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju

KONFERENCJA PRZEŁOŻONA NA 2021

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie

 

Członkowie:

Dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk,

Prof. Wojciech Cichy,

Lek. Adam Chustecki,

Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,

Dr hab. Katarzyna Drabko,

Prof. Wanda Furmaga-Jabłońska,

Prof. Teresa Jackowska,

Prof. Beata Kulik-Rechberger,

Prof. Grzegorz Kandzierski,

Prof. Dorota Krasowska,

Prof. Ryszard Kurzawa,

Dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek,

Prof. Artur Mazur, Prof. Henryk Mazurek,

Dr Marek Okoński, Dr Dariusz Rokicki,

Prof. Józef Ryżko,

Prof. Anna Torres,

Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska,

Prof. Bożena Werner,

Prof. Jacek Wysocki

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska,

Dr Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz,

Dr Agnieszka Pawłowska-Kamieniak,

Dr Paulina Krawiec,

Dr Beata Mełges,

Dr Katarzyna Kominek

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2