IX Konferencja
Polska Pediatria - w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju

17 - 18 KWIETNIA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 11 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2